Velkommen til Spentrup Hallerne

ultrices

Spentrup Hallerne

Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup

Spentruphallerne tilbyder en række idrætsgrene. En række faciliteter er idag opgraderet og tidsvarende. Hal 1 er bygget i 1980 men løbende renoveret, mens hal 2 er fra 2008.

I 2009 blev et motionscenter/fitness område etableret.

I Spentrup Hallerne udøves idag håndbold, fodbold, volleyball, badminton, bordtennis, indoor cycling, crossfit og fitness. Brugere er desuden skoler, børnehave, SFO, dagplejer, FOF og seniorer til fælles idrætsoplevelser.

Spentrup Hallerne kan efter aftale lejes af alle, se nærmere i ovenstående faneblad omkring "priser".

Halbestyrelsen

informerer

Links til tilknyttede idrætsforeninger

- Spentrup Idætsforening              

   www.spentrupif.dk

- Spentrup Badmintonklub

   www.spentrupbk.dk

- Purhus Idrætsforening

   www.purhusif.dk