Velkommen til Spentrup Hallerne

Spentrup Hallerne - priser

Spentrup Hallerne og/eller Sandwichbar kan lejes enkeltvis eller samlet.

En hal kan lejes såfremt den ikke er optaget til andet formål, Kontakt venligst halinspektøren for ledige tider.

Prisen for leje til idrætsformål (godkendte kommunale foreninger) er kr. 60,- pr. påbegyndt time.

Priser for udleje af hallen til erhvervsmæssige arrangementer er på 4.500 kr. pr. arrangement.

Hallen efterlades ryddet og i samme stand, som den overtages.

Prisen og de praktiske forhold for leje af sandwichbaren/festlokalet aftales individuelt med forpagteren Jan Stenholt på tlf. 20894462 eller mail spentruphcd@gmail.com.

.